Âb-ı Hayat - 639


Enver abim buyurdular ki;
 
Bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz 'aleyhissalatü vesselam' buyuruyorlar ki; Hayrunnas men yenfeunnas. Hayrunnas, insanların hayırlısı, men, şol kimsedir ki, yenfeunnas, insanlar ondan istifade eder. Mübarek Hocamız buyuruyorlar ki; Peki, mü'minlerin istifade edeceği, mü'minlere faydası dokunacak en büyük hizmet hangisidir? Efendim en büyük hizmet şu; Rabbenağfirli ve li-valideyye ve lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya-i minhüm vel emvat. Yani o mü'minler için istğfar etmektir. Yani, ya Rabbi, afv et bu kullarını, afv et ya Rabbi Müslümanları, demektir. Allahü teala bundan o kadar razı olur, o kadar memnun olur ki, evvela sen afv olursun. Yine Mübareklerden işittim, Rabbenağfirli ve li-valideyye ve li-üstaziyye ve lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya-i minhüm vel emvat. Hem hayatta olanları, hem vefat etmiş olanları. Ve buyurdular ki; Hayatta veya mematta kaç milyon müslüman varsa, derlermiş ki; ya rabbi, bizim için istiğfar eden bu kulunu afv et. Onun için, Allahü tealanın en çok sevdiği kul, Onun kullarına faydası dokunandır. En büyük fayda, o kulların afvı için dua etmektir. İslamiyet budur. Önce sen, sonra yine sen. Halbuki hayvanlarda nasıldır? Önce ben, sonra yine ben. İnsan cinsinde nasıldır? Önce ben, sonra sen. Peki müslümanlıkta nasıldır? Önce sen, sonra yine sen! Fark buradadır. Mü'min, din kardeşini ne kadar düşünürse, din kardeşine ne kadar faydalı olmaya uğraşırsa, hiç unutmasın ki, onun iki katı da ona geri dönecektir.

ali zeki osmanağaoğlu