Âb-ı Hayat - 1329

Enver abim buyurdular ki;
 
Hocamız; Otuz sene evvel tanıdığım Enver neyse, edebi ve tevazuu hiç değişmemiş, buyurdular

Mübârekler buyuruyorlar ki; her sıkıntının, her başarısızlığın, her derdin ilacı istiğfardır.

Akşam, mezheb taklidi ile ilgili sual vardı. Mübârekler, Efendi Hazretleri imdâda yetişdi, cevab meydana çıktı buyurdular. Mezheb taklidinde esas şudur, Hanefi mezhebinde olan, herhangi bir mezhebi taklid ettiği zeman, o mezhebe girmiş olmaz, kendi mezhebindedir. Sadece o mezhebin farzlarına ve müfsidlerine tabi olur. Vaciblerine, mekruhlarına, sünnetlerine tabi olmaz.

ali zeki osmanağaoğlu