Âb-ı Hayat - 1356

Enver abim buyurdular ki;
 
İslâm dini ilim dinidir. Arzu ve heves dini değildir. İslâm dini nakil dinidir, kendi tefsirine, kendi yorumuna bağlı değildir. Herkes İslâmiyeti kendisine göre anlatırsa, milyonlarca din meydana gelir. Dinimizin en büyük temeli, akla hitap eder ama nakil dini oluşudur.

Bir insan harcayamıyorsa, hayır hasenâta sarf edemiyorsa, bundan daha büyük vebâl olmaz.

Sen niye neş'elisin diyorlar,... dedim ki; İnsanlar ya dünyânın üstünde yürür, yani ayakları üstünde yürür, ezer, veyahutta ezilir. Mal, mülk ve paranın altında ezilenler, hayatları boyunca inlemek zorundadır. Eğer dünyâyı ezmişse neş'e ve sürurludur.

ali zeki osmanağaoğlu