Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Âb-ı Hayat - 1414

  • Whatsapp'de paylaş

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim.

Allahü tealaya emanet olunuz efendim

ali zeki osmanağaoğlu


- geçen haftanın devamı -

1994 senesinin Nisan ayının sekizinci günü, yine bir Cum'a ziyâreti için gitdiğimizde, Abdülhakîm efendi hazretlerinin talebelerinden hayâtda kalan birkaç zevât-ı kirâm da müsâfir olarak gelmişlerdi. O gün mübârek Hocamız buyurdular ki;

1939 senesiydi, Efendi hazretleriyle berâber on-onbeş kişi Sütlüce'ye gitdiğimiz bir keresinde, oradan Anadolu kavağına gitdik. İskeleden çıkıp, câmi'iden ileriye doğru gidince Kumdöken suyu var. Orada kahvehâne vardı. Kumdöken suyunun yanında hasırlar serildi, nemâz kıldık, sohbet etdik. Kumdöken'e o sıralar, birkaç kere dahâ gitdik. O günler ne güzel günlerdi.
 
Rumeli Kavağı'ndan ileride Altınkum var. Sütlüce'ye gitdiğimiz gibi, ba'zan da Altınkum'a giderdik. Bütün masrafları her zemân Ziyâ beğ yapardı. Efendi hazretlerine havluları, bornozları o getirirdi. Herkes bilirdi ki, Efendi hazretleri en çok Ziyâ beği sever.
 
Buradan hergün, Efendi hazretleri ile o zemânlar oturduğumuz yerlere bakıyoruz, o günleri hâtırlıyoruz. O büyüklerin basdığı topraklara bakmak, O büyüklerden istifâde etmeğe, feyz almağa sebeb olur. Orada Efendi hazretlerinin rûhâniyyeti vardır. Velîlerin bulunduğu yerlerle rûhlarının irtibâtı kıyâmete kadar vardır. Oranın üst tarafında da Yûşâ' "aleyhisselâm" var. Onun da rûhu bizi seyr ediyordur. Böyle mübârek bir yerdeyiz. Velîlerin rûhu, anıldığı yere de gelir. Onların rûhâniyyeti bin sene dahî devâm eder. Buna "Şeâir" denir. Meselâ sakal-ı şerîf böyledir. Bindörtyüz seneden beri mübârek sakal-ı şerîf öyle kullanılıyor. Efendi hazretleri vefât edeli elli seneyi geçdi. Altmış sene evvel orada oturuyorlardı. Şimdi, basdığı yerlerde, hattâ bakdığı yerlerde gözlerinin nûru vardır. Severek kim bakarsa oradan feyz alır. O büyüklerin sözlerinden olduğu gibi hareketlerinden de istifâde edilir. Büyükler buyuruyorlar ki; Lisân-ı hâl, lisân-ı kalden entakdır. Ya'nî, hâl ile anlatılan, söz ile anlatılandan dahâ te'sîrlidir. Cenâb-ı Hakkın lütfu, Efendi hazretlerinin himmetleri ile, elhamdülillah burası bize nasîb oldu. Onlar o zemân orada otururken, şimdi bizim burada oturacağımızı görmüşlerdir. Çünki, rûhlar için zemân yok. Zemân bu dünyâda var. Rûh âleminde zemân yokdur. Peygamber efendimiz Mi'râc gecesinde hazret-i Osmân'ın "radıyallahü anh" koşa koşa Cennete girdiğini gördü. Hâlbuki hazret-i Osman kaç bin sene sonra Cennete gidecek. Fekat Peygamber efendimiz onu mi'râcda gördü. Onlar için zemân yok. Onun için, Onlar buraları görmüşlerdir. İşin esâsı; sevgi, muhabbetdir. Peygamber efendimiz "Kişi kimi severse onunla berâber haşr olunur." buyuruyor. Sevmek, onun yolunda olmak, Onun sevdiklerini sevmek demekdir. Çok şükr Rabbimize ki, Efendi hazretlerinin hayâtını yaşamaya ehemmiyyet veriyoruz, dikkat ediyoruz. "El mer'ü me'a men ehabbe" hadîs-i şerîfi bize müjdedir. Herkes, dünyâda kimi seviyorsa âhiretde onun yanında olacak. İnşâallah, âhiretde o büyüklerin yanında olacağız. Kerîm, kereminden vazgeçmez. "Men dakka bâbel kerîm in fetehâ", bunu Efendiden işitdik. Kerîmin kapısı ihsân kapısıdır, çalarsanız muhakkak açılır. Onlar isteyene verirler.

Fî emanillah

Gönül aşk atına binelden beri,
muhabbet yoluna ola gelmişdir,
gözüm dost katına girelden beri,
benzim sararıp sola gelmişdir.
 
Gece gündüz, fikrim, ebedî yârda,
ciğer kebab oldu, ma'nevî nârda,
garîb kalan bülbül, evvel behârda,
murâdın almağa, güle gelmişdir.
 
Derdli bülbül, bağçelerde, bağlarda,
figân eder, gül açdığı çağlarda,
mor sümbüllü, gonca güllü dağlarda,
gönül, devâsını bula gelmişdir.
 
Bu gurbetde, ayrılığın elinden,
sözün bilmez, câhillerin dilinden,
akıp giden küfr, ilhâd selinden,
bağrımız, kan ile, dola gelmişdir.
 
Bir zemânlar sohbetine erdiğim,
mübârek yüzîle, şereflendiğim,
güzeller güzelin, seyr eylediğim,
bu fânî dünyâda, ola gelmişdir.

 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:48
Dün:325
Bu Ay:4,318
Toplam:14,337,205
Online Ziyaretçiler:31
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842