Âb-ı Hayat - 1518

Enver abim buyurdular ki;
 
Mübâreklerin en çok tekrar ettiği; "Kardeşim biz çok şanslıyız, çok bahtiyârız" cümlesiydi. Bir hadîs-i şerîfte; "İnde zikrissâlihin tenzîlürrahme". Yani, büyüklerin isminin anıldığı yere rahmet yağar, buyuruluyor. İmâm-ı Şâfiî hazretleri "rahmetullahi aleyh", "Kırk müslüman bir araya gelse, içlerinden biri mutlaka evliyadır" buyuruyor. Vallahi billahi tallahi çok şanslıyız. Allah şefaatlerine nail eylesin.

Hayat devam ediyor. Ömrümüz varsa inşâallah yine görüşmek Allah nasib etsin. Mü'minlerin biraraya gelmesi, büyük alev gibi hem günahları yakar, hem kalbler birbirine yaklaşır, hem sevaplar taksim olur; neticede herkes kârlı çıkar. Çünki, cenâb-ı Peygamber "aleyhissalâtü vesselâm" buyuruyor ki; birlikte rahmet vardır, ayrılıkda azab-ı ilâhi vardır. Kitaplarımızın birindeki bir hadîs-i şerîfte; "İki mü'min biraraya gelse, aralarına şeytan giremez, uzakta bekler" buyuruluyor. Çünki, cenâb-ı Allah yasak etmiş. Dolayısıyla, şimdi büyüklerin isimlerinden bahsedileceği, cenâb-ı Peygamberden bahsedileceği için buraya rahmet yağacak.