Âb-ı Hayat - 2186

Enver abiler buyurdular ki;
 
Cenâb-ı Hakkın gazabına gidecek bir icraatın içine düşebiliriz. Bir kişinin üzüntüsü, bin kişinin helakine sebep olabilir. Onun için, gönül kırmayın, kimseyi gücendirmeyin, kimseye tepeden bakmayın, mutlaka konuştuğunuz kişiler Evliyâ olabilir. Allah'ın sevgili kulu olabilir. Ondan Cenâb-ı Hak razı olabilir. O halde siz onu kırmak değil, duâsını istemeye çalışın. Bu, kim olursa olsun. Çünkü Cenâb-ı Hak veli kullarının hepsini gizlemişdir, saklamışdır. Onlar kendileri dahi bilmez.

En şanslı insanlar, mutlaka o büyük zâtları tanıyanlar, görenler ve konuşanlardır, itaat edenlerdir. Böyle değilsek, hiç olmazsa talebeleriyle olmalıyız. Yani, Eshab-ı kirama kavuşanlar gibi olmalıyız. Kim onlarla beraber olursa, imanını kurtarır. Yani, bu arkadaşlarımız müşrik olamaz, bid'at ehli olamaz.