Âb-ı Hayat - 328


Enver abim buyurdular ki;
 
-42-
 
Şâh-ı Nakşibend hazretlerine birgün bazı insanlar gelmiş; hocam, bize bir keramet gösterin demişler. Buyurmuş ki; Ne kerameti? Benim kerametim, her an meydandadır. Bir insan, bu kadar günahı omuzlarında taşıyıp, hala yürüyorsa, konuşuyorsa, başka ne istiyorsunuz, buyurmuşlar. Soranlar demişler ki; efendim, gene de bazan kerametiniz görülüyor.. Şâh-ı Nakşibend hazretleri; "Onlar bana aid değildir, hepsi hocama aiddir" buyurmuş. Şâh-ı Nakşibend hazretleri yine buyurmuşlar ki; "Sizden fevkalade haller zuhur etse, bütün ağaçların yaprakları dile gelse, taşlar konuşsa, ey mübarek zât, sen artık mübarek oldun deseler, sakın inanmayın. Biz bununla emr olunmadık, bunun için gönderilmedik. Bizim dünyaya geliş gayemiz, Onun dinine uymak ve Onun dinini anlatmaktır".
 
-devamı var-
 
ali zeki osmanağaoğlu