ALTIN HALKA 36 - 973

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh" talebelerine yaptıkları nasîhatlerinden:

5-
 
Se'âdetin başı, İslâmiyyetin emr ve yasaklarına uymakdır. En başda, ana baba hakkı gelir. Çalışmalarınızın fâideli olması için Allahü teâlânın emrlerine ve yasaklarına uymak şartdır. Bu emrleri Se'âdet-i Ebediyye kitâbından iyice öğreniniz. Buna sımsıkı sarılınız. Sözleri ve hareketleri buna uymıyan kimselere güvenmeyiniz. Se'âdeti ve felâketi birbirinden ayıran ve hakîkîyi sahteden tefrîk eden miheng taşı budur. Cenâb-ı Hakka çok şükr ediniz ki, size İslam âlimlerinin yazılarını okumağı nasîb etmişdir.
 
Allahü teâlânın seçdiği, sevdiği mübârek insanların yazılarını okumakla şereflendiğiniz için sizi çok tebrîk ederim. Siz de, biz de bu ni'mete kavuşduğumuz için Cenâb-ı Hakka çok şükr edelim. Sapık insanların ve bozuk kitâbların çoğaldığı bu zemânda doğru ve hâlis kitâblara kavuşmak, çölde soğuk su bulmak ve fırtınalı denizde inciler toplamak gibi bir se'âdetdir. Bu büyük ni'meti ve bu bulunmaz se'âdeti bizlere nasîb eden Rabbimize çok çok şükürler olsun.
 
Bu yaşda ne öğrenir iseniz kârdır. Bunlar bir daha ele geçmez. Kıymetli zemânları kıymetli şeylere harc etmelidir. Münâkaşa etmemeli, gıybet meclislerinde bulunmamalı, hemen uzaklaşmalıdır.

- devamı var -