ALTIN HALKA 36 - 1006

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh" talebelerine yaptıkları nasîhatlerinden:

38-
 
"İnde zikrissalihîn tenzilürrahme". Evliyânın isminin anıldığı yere rahmet yağar. Bütün arkadaşlar müsâid zemânlarda toplanıp kitâb okusunlar. Kitâb okumak şartdır. Öğreneceğiz, islâmiyyetin en büyük düşmanı cehâletdir. Peygamber efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyuruyor ki; Beşikden mezâra kadar ilm öğreniniz. İlm öğrenmek farzdır. Farzları öğrenmek farz, vâcibleri öğrenmek vâcib, sünnetleri öğrenmek sünnet, harâmları öğrenmek farz. Öğreneceğiz ki, sakınacağız. "Talebül ilmi farîzatün alâ külli müslimin ve müslimetin".. Peygamber efendimiz "Müslimânların (erkek olsun, kadın olsun) ilm öğrenmesi farzdır" diyor. Yedi yaşından beri okuyorum, hâlâ okuyorum, kitâb okumadan duramıyorum, gece gündüz okuyorum.

- devamı var -