ALTIN HALKA 36 - 1015

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh" talebelerine yaptıkları nasîhatlerinden:

46-
 
İnsanın ömrü çok kısa. Hayât hayâldir. Dakîkalarımız, günlerimiz, aylarımız, senelerimiz, ömürlerimiz geçiyor. Hayâl ile oyalanmamalıdır. Allahü teâlâ, tevbelerimizi kabûl etsin. Allahü teâlâ; Günâh işleyip de boynunu büküp tevbe edenleri severmiş. Hiç günâh işlemeyip de "benim gibi var mı?" diyenleri sevmezmiş.

Bir cemâ'atin içinden Allahü teâlâ en çok hizmet edeni sever. Geçen günler hep hayâl oldu, binaenaleyh dünyâ hayâtı da hayâldir. Şimdiki insanların çoğu hayâl peşinde koşuyorlar. Bugün var, yarın yok. Hayâl peşinde koşmak ahmaklıkdır. Onun için, hayâl olanı bırakıp, hakîkat olana sarılmalıdır.

- devamı var -