ALTIN HALKA 36 - 1032

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh" Vasiyeti:
 
Hüseyin Hilmi Işık'ın "rahmetullahi aleyh", 1 Receb-ül-ferd 1394 ve 21 Temmûz 1974 Pazar günü hazırlamış oldukları Vasiyetnâmeleri şöyledir:

6-
 
Müslimân günâh yapmaz ve suç işlemez. Vatanını, milletini ve bayrağını sever. Herkese iyilik eder. Kötülük yapanlara nasîhat verir. Böyle olan müslimânı Allah da sever, kullar da sever. Râhat ve huzûr içinde yaşar.

Yâ Rabbî! Günâhlarımız büyük ve çok ise de, senin afv ve magfiretin de sonsuzdur. Sevdiklerinin hürmetine bizi afv ve magfiret eyle! Âmin.