ALTIN HALKA 36 - 1122

Enver Abilerin, Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi "rahmetullahi aleyh" hakkında buyurdukları sözlerden bazıları :

59-
- devamı var-