ALTIN HALKA 36 - 1170

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh" talebelerine yaptıkları nasîhatlerinden:

16-
 
En fazla ana-babaya merhametli olmalıdır. Bilhâssa anaya. Çünki onlar, çocuklarını merhametle büyütürler.
 
Her işin sermâyesi vardır. Âhiret sermâyesinden en mühim beş tânesi şunlardır:
Birincisi; Gadab etmemek. Hadîs-i şerîfde "Lâ tağdab" buyuruluyor.
İkincisi; Müslümân için kötülük düşünmemek.
Üçüncüsü; Dünya malına düşkün olmamak. Dünya mâlını kullanacağız ama sevgisi kalbe girmeyecek.
Dördüncüsü; Kendini hiçbir şeyden üstün görmemek.
Beşincisi; Ölümü unutmamak.
 
Dünyâ sevgisini kalbden çıkarmak, dünyâyı kullanmamak demek değildir. Kalbe koymamakdır. Elden çıkarmak değildir. Allahü teâlâ mala (hayr) diyor.

- devamı var -