ALTIN HALKA 36 - 1229

Enver Abilerin, Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi "rahmetullahi aleyh" hakkında buyurdukları sözlerden bazıları :

105-
  • Hakîkî bayram, Rabbimizin huzûruna, yüz akıyla çıkabilmekdir. Bu da; büyüklerin otobüsüne binerek, onlarla gitmekle olur.
  • Mutlaka bir yerde istihdâm olunacakdık ki; Allahü teâlâ bizi bu cemâ'atin içinde yaratmışdır, bu tayyârenin pilotu Mübâreklerdir. İçinde olanlar, ehil ve nâ ehil, hep beraber gideceğiz.
  • Mübârekler buyurdular ki; Cennetin kapısı büyüklerin kalbindedir. O kalbe giren, Cennetin kapısını kazanır. Ötekiler döner dolaşır. Gözü açık ama içeri girmesi için bir mürşid şart. Bulamayanlar da güzel bir ameli, hizmeti sâyesinde hidâyete kavuşur ve en azından sonsuz Cehennemden kurtulur.