ALTIN HALKA 36 - 1248

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh", talebelerine ve sevenlerine nasihatleri:

16
 
Müslimânlar dışarıya karşı hurmet uyandırmalı. Temiz olarak, islâmiyyetin sınırları içinde zemânın âdetlerine uymalı, hattâ saç, sakal, bıyıkda bile buna dikkat etmeli. İslâmiyyetin vakârını korumak için bu ni'metleri dosta düşmana göstermek lâzımdır.
 
Allahü teâlâ bu hizmetlerden râzıdır, bu hizmetlere katılanlardan da râzıdır. Bir kişi bu hizmetlere gelmekde gevşek davranıyorsa, hatâyı kendinde arasın. Çok istigfâr etsin.
 
İslâmiyyetin garîb olduğu bir zemânda, kahhâr sıfatının tecellî etdiği bir zemânda, böyle, onun dîni için, aşk ile gayret eden, çalışan insanlara ne mutlu. Ne mutlu onun seçdiği müslimânlara! Cenâb-ı Hakkın bu ni'metine karşı çok şükr edin.