ALTIN HALKA 36 - 1254

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh", talebelerine ve sevenlerine nasihatleri:

22
 
Lüzûmsuz konuşanı, gıybet edeni aranızda tutmayın. Evvelâ nasîhat edin, dinlemezse, onunla arkadaşlık etmeyin.
 
Hadîs-i şerîf; Dinül mer'i, dinül ahihi. İnsanın dîni, arkadaşının dîni gibi olur. Kiminle konuşuyorsa, arkadaşlık yapıyorsa, onun dîni gibi olur.
 
Dâimâ iyi insanlarla arkadaşlık edelim ki, onlardan her zemân iyi şeyler işitilir. Kötü, fâsık, fâcir veya kâfirlerle, bid'at ehliyle arkadaşlık edilirse, onlardan da her zemân kötü şeyler işitilir. Kötü arkadaş, şeytândan dahâ beterdir. Kötü arkadaş yılandan dahâ zararlıdır. Kötü arkadaş zehrli yılandan dahâ fenâdır. Bir kimse, zehrli yılanla berâber bulunursa yılan ne yapar, sokar ve cânını alır. Fekat bir kimse kötü arkadaşla berâber olursa, dînini îmânını gayb eder, ebedî felâkete sürüklenir. Zehrli yılan insanı ölüme sürükler, kötü arkadaş insanı, ebedî Cehenneme sürükler.