ALTIN HALKA 36 - 1263

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh", talebelerine ve sevenlerine nasihatleri:

31
 
Sübhânallahi velhamdü-lillâhi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Bu okuduğum, kelime-i temcîd. İmâm-ı Rabbânî "kuddise sirruh" hazretleri 174.cü mektûbda buyuruyor ki, bir kimse kelime-i temcîdi okursa şeytân ona yaklaşamaz, cinler ona vesvese veremez. Bir evde okunursa o eve şeytân girmez, o eve cinler musallat olmaz. O kalbe şeytân te'sîr etmez.

Gülistân diye bir kitâb var. Orada o mübârek zât buyuruyor ki; Ahmed'e çalışıp, Mehmed'den para beklenmez. Kime çalışdıysan, git oradan ücretini iste. Onun için, neyi, ne için yapdığımızı iyi bilelim ve âhırete gitdiğimiz zemân da, hiçbir şey sürpriz olmayacak, onu iyi bilelim.