ALTIN HALKA 36 - 1274

Hocamız Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin "rahmetullahi aleyh", talebelerine ve sevenlerine nasihatleri:

42
 
Muvaffakıyyetin sırrı Mektûbât'da vardır. O da doksan sekizinci mektûbdur. Doksan sekizinci mektûbu okuyup da muvaffak olmamak mümkin değildir. Yalnız, o doksan sekizinci mektûb bir ilâcdır, onu kullanmak da şartdır. Yoksa öğrenmek kâfi değildir. İnsan öğrenebilir fekat öğrendiği ile amel etmeyen kişinin âhıretde vebâli daha çokdur. Doksan sekizinci mektûbun özeti, yumuşaklıkdır, insanı mum gibi yapar.
 
İnsan sevdiğine arkadaşça davranır, ona gıpta eder, sevmediğine resmî muâmele eder.

Besmeleyle iş yapan zarar etmez. Ne iş yaparsak yapalım Besmele ile yapalım. Bütün zararlar, dâhilde ve hâricde hep Besmele olmamasındandır.