Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 36 - 131

-HAYATINDAN KESİTLER-
 
Eserleri:
-11-
Hüseyin Hilmi Işık efendi'nin rahmetullahi aleyh eserlerinden bâzı bölümler...
Kıyamet ve Ahiret Kitabından:
-1-
Dünyâda ve âhiretde se'âdete kavuşmak için, ehl-i sünnet i'tikâdını öğrenip, îmânını buna göre düzeltmek, bundan sonra, fıkh bilgisi öğrenip, onunla amel etmek ve Cenâb-ı Hakkın dostlarını, sevgili kullarını sevmek ve islâm dîninin düşmanlarını tanıyıp, onlara aldanmamak lâzımdır. Ehl-i sünnet i'tikâdını ve farzlardan ve harâmlardan lâzım olanları öğrenmek, her müslimâna farz-ı ayndır. Bunları öğrenmemek suçdur, büyük günâhdır. Öğrenilmesi zarûrî olan bu bilgiler, doğru ve açık olarak Tam İlmihâl Se'adet-i Ebediyye ve İslâm Ahlâkı kitâblarında yazılıdır. Her müslimân ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarından toplanarak hâzırlanmış olan bir ilmihâl kitâbı alıp, çoluğuna çocuğuna, arkadaşlarına, sevdiklerine okutmalıdır. Dünyâya ve âhirete fâidesi olmıyan, hattâ zararlı olan, dîni ve ahlâkı bozan bölücü gazete, mecmû'a ve kitâbları okumamalı, lüzûmlu ve fâideli olan kitâbları okuyup, öğrenmelidir. Lüzûmlu kitâblardan çok kıymetlisi İmâm-ı Gazâlînin kitâbları ile, İmâm-ı Rabbânînin kuddise sirruhümâ Mektûbât adındaki kitâbıdır. Bu ikisinin hâl tercemeleri Se'âdet-i Ebediyye ve diğer kitâblarımızda yazılıdır. Hadîs-i şerîfde, (Evliyânın anıldığı yere rahmet iner) buyuruldu. Bu hadîs-i şerîf, evliyâyı severek hâtırlayanın, feyz ve berekete kavuşacağını ve dualarının kabûl olacağını haber veriyor. Herkes muhabbeti mikdârınca, o büyüklerin feyzlerinden ve nûrlarından istifâde eder. Onların bakışları devâ, sohbetleri hasta ve ölü kalblere şifâdır. Onları gören, Allahü teâlâyı hâtırlar. Şimdi onları bulmak, görmek imkânsız oldu ise de, kitâblarını okuyup, yüksek, seçilmiş olduklarına inanan ve bunun için onları seven, onların rûhlarından feyz alır, fâidelenir. Müslimâna nasîhat kısmında geniş bilgi vardır.
 
-devamı var-
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:157
Dün:501
Bu Ay:10,305
Toplam:14,229,258
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842