Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 36 - 185

  • Whatsapp'de paylaş
-HAYATINDAN KESİTLER-
 
Vasiyeti:
-1-
 
Hüseyin Hilmi Işık Efendi'nin rahmetullahi aleyh, 1 Receb-ül-ferd 1394 ve 21 Temmûz 1974 Pazar günü hazırlamış oldukları vasıyetnâmeleri şöyledir:
Aklı olan herkes, dünyâda râhat ve huzûr içinde yaşamak, âhirette de, azâbdan kurtulup, sonsuz nîmetlere kavuşmak ister. İşte bunun için, Se'âdet-i Ebediyye kitâbımı yazdım. Dünyânın her yerindeki her çeşit insana seâdet yolunu göstermek için uğraştım. Önce, kendim öğrenmek için çok çalıştım. Senelerce, yüzlerle kitâp okudum. Târihi, tasavvufu çok inceledim. Fen bilgileri üzerinde çok düşündüm. İyi anladım ve inandım ki, dünyâda râhata ve âhirette sonsuz iyiliklere kavuşmak için, sâlih müslüman olmak lâzımdır.
Sâlih olan mümin, ehl-i sünnet itikâdındadır. Ehl-i sünnet itikâdında olana sünnî denir. Ehl-i sünnetin dört mezhebinden Hanefî, Mâlikî, Şâfi'î, Hanbelî'den birine uyar. Böylece, her hareketinde İslâmiyyet'e tâbi olur. İbâdetlerini kendi mezhebine göre yapar. Harâmlardan sakınır. Bunlarda bir kusûru olursa, şartlarına uygun tevbe eder. Sâlih müslüman Cehenneme hiç girmez. Sâlih müslüman olmak için, din bilgilerini ehl-i sünnet âlimlerinin kitâplarından öğrenmek lâzımdır. Câhil olan kimse, sâlih değil, müslüman bile olamaz. Sâlih Müslümanın nasıl olacağını Se'âdet-i Ebediyye kitâbımda uzun bildirdim.
 
-devamı var-
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:188
Dün:463
Bu Ay:188
Toplam:14,433,016
Online Ziyaretçiler:7
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842