ALTIN HALKA 36 - 197

-HAYATINDAN KESİTLER-
 
Vasiyeti:
-13-
 
Mürşid-i kâmilin Resûlullah'ın vârisi olduğunu, Allahü teâlâ'nın onun kalbine, her ân, merhametle tecellî etdiğini düşünmelidir. Büyük mürşid Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî kuddise sirruh hazretleri Mektûbât kitabının ellinci mektûbunda buyuruyor ki, (Râbıta devâmlı olunca mürşid ile bağlantı tam olur. Ondan kolayca feyz alır. Mürşidin yanında bulunmanın başka fâideleri vardır. Râbıtayı tam yapamayan mürit, mürşidin sohbetinde bulunmalıdır. Eshâb-ı kirâm aleyhimürrıdvân yüksek derecelere sohbet sâyesinde kavuştu. Veysel Karânî râbıta yaparak, uzaktan feyz aldı ise de, sohbete kavuşamadığı için, Eshâb derecesine yükselemedi).
-devamı var-