ALTIN HALKA 36 - 375

-HAYATINDAN KESİTLER-

Hüseyin Hilmi Işık efendi'nin rahmetullahi teala aleyh, sohbetlerinden bazı bölümler:

-115-
 

İnsanlar üç sınıftır. Birincisi, hayvan gibi olanlardır, onların hususiyeti, benimki benim, seninki de benim der. Köpekler kemik toplarlar ve gömerler. Bir daha toplarlar gene gömerler, bir daha toplarlar gene gömerler, sonra nereye gömdüğünü unuturlar. Hayvanlar benimki benim, seninki de benim derler. Bir de insan sınıfı var; Senin ki senin, benim ki benim der. Üçüncüsü ise müslimân ahlakında olanlardır. Müslimân ahlâkında olan, "seninki senin, benimki de senin" der. Söylemesi kolay, yaşaması zordur.
 
***
 
Biraz mürekkeb yalamış bir adam, bir Evliyâyı ziyârete gelmiş. Allah adamı diyorlar, bakalım nasıl biri demiş. O zâtın köyüne gelmiş. Kapısını çalmış, ben misâfir geldim demiş. Ev sâhibi imâm olup nemâz kılmışlar. Adam, buna Evliyâ diyorlar, bu daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamıyor diye düşünmüş. Sabahleyin nemâza kalkdıklarında, (köylerde çeşme dışarıda olur) abdest almağa çıkınca bir de bakmış, çeşmenin başında bir arslan! Saldıracak! Adam korkusundan içeri kaçmış. Ev sâhibine, sakın dışarı çıkma, çeşmenin başında bir arslan var demiş. Ev sâhibi kapıyı açıp arslana kızmış. Benim misâfirimi nasıl korkutursun demiş. Arslan yelelerini sürüyerek geri geri gitmiş. Misafir şaşırmış. Nasıl olur! Arslan insandan korkar mı! Aklım almıyor, demiş. Bu zât, o adamın kulağına eğilmiş; "Bizim Fatihâ'mızla uğraşacağına biraz adam ol" buyurmuş. "Bir kimse Allah'dan korkarsa bütün mahlûklar ondan korkar. Allah'a itâ'at etdiği kadar mahlûklar ona itâ'at eder" buyurmuş. Bir kalb zikr etse, beden hasta olmaz. Kalb kanı pompalarken Allah diye atarsa bütün hücrelere kadar Allah zikri gider ve her hücre zikr eder. Böyle kişi hiç günâh işleyemez.
 
 
-devamı var-