Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 36 - 624

  • Whatsapp'de paylaş
-HAYATINDAN KESİTLER-

Hüseyin Hilmi Işık efendi'nin rahmetullahi teala aleyh, sohbetlerinden bazı bölümler:

-364-


(Tâbiînden) Tesavvufda en yüksek olan Veysel Karanî hazretleridir. Tâbiînin reisidir. Fekat ilmde, fıkhda en yüksek İmâm-ı A'zâm Ebû Hânîfedir. İmâm-ı A'zâm beyan buyurmuş, O'nun beyanlarını da talebeleri kitâblara yazmış. Kur'an-ı kerîmin ma'nâsını anlamak isteyen mezheb imâmlarının kitâblarını okumalı. Mezheb imâmları yazdıklarını, Eshâb-ı kirâmdan veyahut da hocaları vâsıtasıyla, Eshâb-ı kirâmdan işitmişler ve yazmışlardır. Bütün yazılanlar hep, Resûlullah efendimizden bildirilenlerdir. Onun için, Kur'ân-ı kerîmin ma'nâsı, mezheb imâmlarının kitâblarından anlaşılmakdadır. 72 fırkadakiler hep kendi kendilerine ma'nâ vermiş, cehenneme gitmişler. Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi vesellem, elinde ekseriya âsâ taşırmış, Bir gün Peygamber efendimiz o sopayla bir çizgi çizmiş. O çizginin etrafına balık kılçığı gibi, çizgiler ayırmış. "Ey Eshâbım, bu çizdiğim doğru çizgi, Allahü teâlânın râzı olduğu yoldur, beğendiği yoldur. Yanından çıkan eğri çizgiler de, sapık yollardır. Tek yol doğrudur, geri kalan 72 yol sapık yollardır" buyurmuş. Dediler ki; "Yâ Resûlullah! Bu doğru yol hangisidir?" Buyurdu ki; "Mâ Ene Aleyhi ve Eshâbihî; Benim ve Eshâbımın bulunduğu yolda bulunanlar, Allah'ın sevgisine kavuşur, doğru yolda bulunurlar." 72 sapık yol, cehennemliktir buyurdu. "Ümmetim, bir zeman gelecek, ayrılacak; Benden sonra bölünecek, 73 fırkaya ayrılacak" buyurdu. Ümmetim ne demek; Müslimânlar ayrılacak, kâfirler hesaba dahîl değil. Müslimânım diyen, Lâ İlâhe İllallah diyenler 73 fırkaya ayrılacaklar. Bu 73 ün, 72 si, -hepsi- cehenneme gidecek, yalnız tek bir fırka cehenneme gitmeyecek, cennete gidecek. Kâlû (orada bulunan Eshâb-ı kirâm dediler); menhüm yâ Resûlallah (Bu tek fırka hangi fırkâdır?). Buyurdu ki; "Onlar Benim ve Eshâbımın yolunda bulunanlardır." Diğer 72 fırka da müslimân, ama muhakkak cehenneme gidecek, fekat müslimân oldukları için, cehennemde sonsuz kalmıyacaklar, tekrar çıkıp cennete gidecekler. O bozuk inanışlarından dolayı, cehenneme girecekler, tekrar çıkacaklar. Çünki, niçin? "Ümmetî" buyuruyor. Benim ümmetimdir onlar buyuruyor. Sapık oldukları için, cehenneme gidecekler, ümmetim oldukları için de, cehennemden çıkacaklar. Ama cehenneme gitmek muhakkak. Hiç cehenneme girmeyip, doğrudan doğruya cennete girecek olanlar Ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet demek, dört mezhebden birinde bulunmak demekdir. Elhamdülillah, Rabbimiz bize hem îmân nasîb etmiş, hem de cennete gidecek olan tek fırkadan yapmış. Onun için, Rabbimize ne kadar şükr etsek azdır. Şükr ne demek? Allahü teâlânın ni'metine şükr etmek ne demek? O ni'meti emr edildiği gibi kullanmak demek. Meselâ, göz bir ni'metdir. Göz ni'metine nasıl şükr edilir? Allahü teâlânın emr etdiği gibi gözümüzü kullanacağız. Bak dediği yerlere bakacağız, bakma dediği yerlere bakmıyacağız. Bak dediği yer nedir, nereye bakacağız? Kur'ân-ı kerîme bakacağız, fıkh kitâblarına bakacağız, anamıza, babamıza şefkatle bakacağız, dîn kardeşlerimize güler yüzle bakacağız. Mü'minin alâmeti nedir? Peygamber efendimiz buyuruyor bunu; "Mü'minin alâmeti güler yüzlü olmaktır." Münafık olan, 72 fırkadan olanın alâmeti nedir? Çatık kaşlı olmaktır. Bunun için, göz ni'metinin şükrünü îfâ etmek için, birbirimize güleceğiz. Gülmek için de sevmek lâzım. İnsan sevmediğine gülemez ki.
 
 
-devamı var-
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:238
Dün:473
Bu Ay:10,351
Toplam:14,367,553
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842