ALTIN HALKA 36 - 701

-HAYATINDAN KESİTLER-

Hüseyin Hilmi Işık efendi'nin rahmetullahi teala aleyh, sohbetlerinden bazı bölümler:

-441-


Âlimin uykusu ibadettir. Peki efendim de, âlim kim? Efendim böyle buranın her tarafı raf olsa, binlerce kitap olsa, hepsini de okusa, eğer bu doğru bu yanlış diyemiyorsa, bu âlim değildir. İlimden maksat, bu doğru bu eğri, bu yanlış bu doğru diyebilmektir. Yani hakkı batıldan ayırmaktır. Bunu ancak Ehl-i sünnet âlimi yapar. Yoksa çok ilim sahibi, çok amel sahibi değil. Kendi kendine de değil. Bu, ancak bir mürşid-i kâmilin göstermesiyle olur.
 
 
-devamı var-