ALTIN HALKA 36 - 710

-HAYATINDAN

Hüseyin Hilmi Işık efendi'nin rahmetullahi teala aleyh, sohbetlerinden bazı bölümler:

-450-


Bütün mürşid-i kâmiller müctehiddir, bütün müctehidler de mürşid-i kâmildir. İmâm-ı A'zâm hazretleri aynı zemânda Abdülkâdir Geylanî hazretleri gibi mürşid-i kâmildir, Abdülkâdir Geylânî hazretleri de, İmâm-ı A'zâm hazretleri gibi müctehiddir. Yalnız aralarında iş bölümü yapmışlardır. Bunu Şâfi'î âlimlerinden Abdülvehhab-ı Şârânî hazretleri "Tezkiret-ül kurtubi" kitâbında haber veriyor. Kendisi Şâfi'î âlimi olduğu halde İmâm-ı A'zâm hazretlerinin büyüklüğünü anlatıyor.
 
 
-devamı var-