ALTIN HALKA 36 - 915

-HAYATINDAN KESİTLER-

Hüseyin Hilmi Işık efendi'nin rahmetullahi teala aleyh, sohbetlerinden bazı bölümler:
 
-655-

Temiz ruhûnuzun feryâdları bana çok te'sir etdi. Yirminci asrın küfr ve günâh zulmetlerinin ağırlığı temiz rûhlarda böyle te'sirini göstermekdedir. Hasta rûhlar ve kararmış kalbler ancak bundan müteessir olmaz. Hazret-i Ebû Bekr'den başlıyarak Seyyid Abdülhakîm efendi hazretlerine kadar gelen bütün ince ve olgun rûhlar, zemânlarının gafletinden ve zulmetinden böyle feryât etmişler, teessürlerini manzûm ve mensûr yazıları ile izhâr etmişlerdir.
 
-devamı var-