ALTIN HALKA 36 - 926

-HAYATINDAN KESİTLER-

Hüseyin Hilmi Işık efendi'nin rahmetullahi teala aleyh, sohbetlerinden bazı bölümler:
 
-666-
 
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde (Peygamberime tâbi' olunuz. Allahı seviyorsanız, Peygamberime tâbi' olunuz. Peygamberime tâbi' olanları severim) buyuruyor. Peygamberimiz de; (Benim yolum, dört halîfemin yoludur. Dört halîfeme tâbi' olunuz. Eshâbım gökdeki yıldızlar gibidir. Hangi birine uyarsanız, hidâyeti bulursunuz) buyuruyor. Biz, yukarıdaki âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflere uyarak Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarını okuyoruz. Ehl-i sünnet âlimleri bütün bilgilerini Eshâb-ı Kirâmdan ve on iki imâmdan öğrendiler. Ehl-i sünnetin reisi olan İmâm-ı A'zâm Ebû Hanîfe, İmâm-ı Muhammed Bâkır hazretlerinin ve İmâm-ı Ca'fer hazretlerinin talebesi idi. Ehl-i sünnet olmak için Ehl-i beyti ve On iki imâmı ve kıyâmete kadar gelecek olan seyyidlerin hepsini sevmek lâzımdır. Bunlardan birini sevmeyen Ehl-i sünnet olamaz.