Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 31 - 7

  • Whatsapp'de paylaş
Seyyid Tâhâ hazretleri "kuddise sirruh" buyurdular ki;
 
"Şâh-ı Nakşibend hazretleri, yolunun esâsını Eshâb-ı Kirâmın (aleyhimürrıdvân) yolu üzere kurdu. Onlar Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) muhabbeti ile yetindikleri gibi, bize de üstada muhabbet yeter."
 
"Zikir yapılmaksızın yalnız rabıta ile Hakka kavuşmak mümkündür. Zikir ise, rabıtasız kavuşturucu değildir."
 
Seyyid Sıbgatullah Arvâsî hazretleri, Seyyid Tâhâ hazretlerine; "Nefehât gibi bazı kitaplarda, bazı evliyâ için (kuddise sirruh) bazıları için (rahmetullahi aleyh) deniyor; hikmeti nedir?" diye suâl edince, şöyle buyurdu: "Birincisi, nefsinden tamamen kurtulanlar, ikincisi kendinde, nefsinden birşeyler kalanlar içindir. Nefsden tamamen kurtulmak, irşâdın şartı değildir. (rahmetullahi aleyh) denenlerden de bir çoğu, irşâd makamına oturmuşlar, büyüklerin yolunda olup, fâideli olmuşlardır."
 
"Münkirden (inkarcıdan) aslandan kaçar gibi kaçın! Münkirin ekmeğini yiyenin kalbi, zikre karşı kırk gün ölür. Bu münkirler, Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) zamanında olsaydı, ona îmân etmezlerdi."
 
"Amellerinizi ucb (kendini beğenmek, ibâdeti kendinden bilmek) ile örtmeyiniz, yok etmeyiniz."
 
"Bizim yolumuzun yolcularının fâideleri, ana ve babalarına dahî ulaşır."
 
Seyyid Tâhâ hazretleri, 1269 (m. 1852) senesinde bir ikindi vakti, Haram Çeşmesi denilen ağaçlık bir mevkide talebeleri ile sohbet ediyordu. Sohbet ânında kendisine iki mektûp arzedildi. Bunları kıymetli dâmâdı Abdülehad Efendi'ye okuttuktan sonra; "Abdülehad! Şöhret âfettir. Artık bizim dünyâdan gitmemizin zamanı geldi" buyurdu. Abdülehad da; "Aman Efendim, Şam'dan gelen bu iki mektûp nedir ki?" dedi. O gün sohbetten sonra hâne-i saadetlerine gitti ve orada hastalandı. Onbir gün hasta yattı. Hastalığının ağır olmasına rağmen namazlarını mümkün olduğu kadar ayakta kılmağa çalıştı. Hastalığının onikinci, Cumartesi günü talebeleri ve yakınları ile helâllaştı, vedâlaştı, vasıyyetini bildirdi. Kardeşi Seyyid Sâlih hazretlerini çağırttı. Onun için; "Birâderim Sâlih, kâmil, olgun bir velîdir. Herkesin başı onun eteği altındadır" buyurdu. Yerine kardeşi Sâlih hazretlerini halîfe bıraktı. İkindi vaktinde, talebelerinin Yâsîn-i şerîf tilâvetleri arasında, mübârek rûhunu Kelime-i tevhîd getirerek teslim eyledi.
 
Mübârek mezârı Nehrî'dedir. Onu seven âşıkları, uzak yerlerden gelerek, mübârek kabrinden fışkıran nûrlardan, feyzlerden istifâde etmekte, bereketlenmektedirler.
 
Seyyid Tâhâ hazretlerinin iki oğlu vardı. Biri genç yaşta vefat etti. İsmi Habîbullah idi. Bu oğlunu çok severdi. Diğer oğlu Seyyid Ubeydullah hazretleri olup, babasından istifâde ettikten sonra, amcası Seyyid Muhammed Sâlih hazretlerinden hilâfet aldı. Amcasından sonra, büyük bir metânet ve adâletle Nehrî makamını, irşâd ve hükümdârlıkla idâre etmişti. Daha sonra Mekke-i mükerremeye gönderilmiş, Tâif'de kendisine konak verilmişti. Mekke-i mükerremede hazret-i İbrâhim aleyhisselâmın makamında, tavaf sünnetinin son secdesinde, büyüklere yakışan bir tarzda vefat edip, Cennet-i Mu'allâ Kabristanı'nda defnedilmiştir.
 
İslâm Âlimleri Ansiklopedisi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:28
Dün:537
Bu Ay:11,034
Toplam:14,414,262
Online Ziyaretçiler:41
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842