Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 23 - 12

  • Whatsapp'de paylaş
İmâm-ı Rabbânî hazretleri "kuddise sirruh", Peygamberimizden "sallallahü aleyhi ve sellem" tam bin sene sonra ilim ve irşâd kürsüsüne mutlak olarak oturup, cihânı Resûlullahın "sallallahü aleyhi ve sellem" nûrları ile aydınlattı. Bid'atleri temizleyip İslâm dînini ihyâ etti. Onun zamanında Hindistan'da ve hattâ bütün İslâm âleminde baş gösteren sapık fikirler, bozuk inanışlar yayılmaya başlayıp, büyük fitneler çıkmıştı. Ayrıca tasavvufda vahdet-i vücûdu anlatan sözler, müslümanlar arasında çeşit çeşit şekillere sokuldu. Bu yüksek ve kıymetli bilgi anlaşılamadı. Birçok câhiller, büyüklerin sözlerinin ma'nâlarını anlamayarak zamanla dinden çıktı. İslâmiyete karşı olanlar da bunu fırsat bilip, müslümanları doğru yoldan ayırmak için çalıştılar. Böylece tasavvuf bilgileri ile İslâmiyetin hükümleri arasında ayrılık ve çatışma varmış gibi, ikisi birbirinden ayrıymış gibi gösterilerek, müslümanlar çeşitli isimler altında birbirlerinden ayrılmaya ve birbirlerine düşman edilmeye çalışıldı. İmâm-ı Rabbânî hazretleri başta vahdet-i vücûd bilgileri olmak üzere, yanlış anlaşılan daha birçok mes'eleyi gayet açık bir şekilde îzâh ederek, insanların zihinlerini ve kalblerini, yanlış ve bozuk inanışlardan, bid'atlerden temizledi. Hakkı bâtıldan ayırıp, Peygamberimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" hak ve doğru yol olduğunu haber verdiği Ehl-i sünnet i'tikâdını her yere yaydı. Genç-ihtiyar herkes ve birçok âlim onun etrâfında toplandı. Kendisine ilk defâ (Müceddîd-i elf-i sânî) ismini veren, zamanının en büyük âlimlerinden Abdülhakîm-i Siyalkûti'dir "rahmetullahi aleyh". O zamanın diğer büyük âlimleri de onu medhetmiş, övmüştür.
 
Talebelerinin meşhûrlarından Muhammed Hâşim-i Keşmî"Zübdet-ül-makâmât" adlı eserinde şöyle yazmıştır: "Kalbimden geçti ki: "Eğer Allahü teâlâ, bu zamanın âlimlerinin en büyüklerinden birine, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Müceddîd-i elf-i sânî olduğunu (ikinci binin kuvvetlendiricisi olduğunu) bildirse, bu ma'nâ tamamen kuvvetlenirdi." Birgün bu düşünce ile İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin huzûruna gittim. Bu fakîre hitâb edip buyurdular ki: "Birçok kıymetli kitaplar yazan aklî ve naklî ilimlerde Hindistan'da bir benzeri bulunmayan Abdülhakîm Siyalkûtî'den mektup aldım." Bunu söyleyip tebessüm etti. Sonra da; "Mektûbunun bir yerinde bu fakîri medhedip; "Müceddid-i elf-i sânî" yazıyor" dedi.
 
-devamı var- 
 
İslâm Âlimleri Ansiklopedisi
Huzur Pınarı Kitap Kampanyası
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:265
Dün:329
Bu Ay:3,760
Toplam:14,464,145
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842