Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 23 - 15

  • Whatsapp'de paylaş
İmâm-ı Rabbânî'yi "kuddise sirruh" medheden büyüklerden birisi de, ulemânın zîneti, evliyânın ekmeli, Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Efendi'dir. "rahmetullahi aleyh". Sâlihlerden birine yazdığı bir mektupta buyuruyor ki:

"Zikr ve zikrin te'sîri, derin bir denizdir. Onun derinliklerine kimse varamamıştır. Bir dalgalı deryâdır ki, bütün dünyâ onun bir dalgasını bilmiyor. Dünyâyı kuşatan öyle bir bahr-i muhittir ki, (okyanustur) onu kavramağa bütün âlemin gücü yetmez. Zikr; zikr edenlerin kalblerinde hâsıl olan bir hâldir. Söylemesi, yazması, bildirmesi imkânsızdır. Hak teâlâyı, bilen kimsenin dili söylemez olur. Kelime bulamaz ki, anlatabilsin. Şaşar kalır. Dünyâdan ve insanlardan haberi olmaz. Zikr olunan, Allahü teâlâ olduğu gibi, zikr eden de ancak O'dur. Kendisini yine ancak kendisi zikr edebilir. Mahlûkların, O'nu zikr etmek haddîne mi düşmüştür? Ancak Sıfat-ı ilâhiyesi ile sıfatlanması için, yaratmış olduğu insana kendisini zikr etmesini emr etmiştir. Herkes, yaradılışındaki kabiliyeti kadar, o nihâyetsiz ve dalgalı denizden birşey ile teselli bulur. Veysel Karânî o deryânın bir damlası ile teselli bulmuştur. Cüneyd-i Bağdadî, o denizden bir avuç miktarı ile doymuş, kanmıştır. Abdülkâdir-i Geylânî, ancak o denizin kenarına varmıştır. Muhyiddîn-i Arabî ise, bunun dibinden çıkarılmış bir cevher ile övünmektedir, İmâm-ı Rabbanî, ondan büyük pay almıştır."
 
Hicri ikinci bin yılının müceddidi olan ve ahkâmı İslâmiye ile tasavvufu birleştirerek "Sıla" ismini alan İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin "kuddise sirruh" husûsiyetlerinden ve üstünlüklerinden bir kısmı şunlardır:
 
- Kutbluk istidâdı: Kutb olacağı daha hocası Muhammed Bâkî-billah'a talebe olmadan birkaç sene önce bu hocasına bildirilmiştir.
 
- Hocası Muhammed Bâkî-billah'in huzûrunda, iki-üç ay kadar kısa bir zaman içinde, tasavvufda yetişip tam bir olgunluğa ulaştı.
 
- Çok yüksek derecelerde bulunan hocası Muhammed Bâkî-billah, daha hayatta iken, irşâd ve feyz verme makamına İmâm-ı Rabbânî hazretlerini geçirdi.
 
- Hocası ondan istifâde etmek ve feyz almak için yanına gitmiş ve onun hakkında; "O bizim gibi binlerce yıldızı örten bir güneştir" buyurmuştur.
 
-devamı var-
 
İslâm Âlimleri Ansiklopedisi
Huzur Pınarı Kitap Kampanyası
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:164
Dün:329
Bu Ay:3,330
Toplam:14,463,715
Online Ziyaretçiler:9
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842