Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 23 - 16

  • Whatsapp'de paylaş
- Hocası Muhammed Bâkî-billah "kuddise sirruh" birgün; "O, murâdların ve mahbûbların (çekilip götürülen) büyüklerindendir", bir başka vakit; "Gök kubbe altında bugün, bu yüksek yolun velîlerinden onun gibisi yoktur", bir başka vakit; "Eshâb-ı kirâm'dan, Tabiînin büyüklerinden ve müctehidlerden sonra seçilmişlerin seçilmişlerinden İmâm-ı Rabbânî gibi birkaç kimse görüyorum" buyurdu.
 
- Hızır ve İlyas aleyhisselâmın rûhâniyeti ile görüşüp, konuştu. Ona hayatları ve ölümleri hakkında bilgi verdiler. İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu husûsu "Mektûbât 'ın birinci cild, 282. mektûbunda bildirmiştir.
 
- İmâm-ı Rabbânî hazretleri tasavvufda ilerlemeye başladığı ilk sıralarda, Hızır aleyhisselâm ona ilm-i ledünnîyi öğretti.
 
- Birgün İmâm-ı Rabbânî hazretleri murâkabe halkasında bir kırıklık ve amellerindeki kusurları görme hâlinde iken; "Seni ve kıyâmete kadar vasıtalı veya vasıtasız seni tevessül, vesîle edenleri, senin yolunda gidenleri ve sana muhabbet edenleri mağfiret eyledim" nidâsını duydu. Ve; "Bunu herkese söyle" diye kendilerine emrettiler. NitekimMebde' ve Me'âd risâlelerinde bunu bildirmiştir.
 
- İmâm-ı Rabbânî hazretlerine: "Cenâze namazında bulunduğun herkes mağfiret olunmuştur" müjdesi ilhâm olundu.
 
- Magfiret olunması için hangi mezarın başına gitse, kendisine o mezarda bulunanlardan azâbın kaldırıldığı ilhâm edilirdi.
 
- İmâm-ı Rabbânî hazretleri "kuddise sirruh" buyurdu ki:
"İslâmiyeti gördüm. Kervanın, kervansaraya indiği gibi, bizim mahallemize, etrâfımıza indi."
 
- İmâm-ı Rabbânî hazretleri "kuddise sirruh" buyurdu ki:
"Ramazân-ı şerîfin son on gününde idi. Teravih namazını kıldıktan sonra, kendimde bir gevşeklik hissedip yatağıma yatmak istedim. Yatarken, bu gevşekliğin çokluğundan evvelâ sağ tarafa döneceğimi unuttum. Hâlbuki bu sünnet idi. Sol tarafa dönüp yattım. Bir müddet sonra sünneti terk ettiğim hatırıma geldi. Bunu ilk defâ terk ettiğimi düşündüm. O anda unutarak ve sehven olduğu bildirildi. Fakat, sünneti terketmek korkusu benden gitmedi. Hemen kalktım; sağ tarafa dönüp yattım. Bunu yaptıktan sonra Allahü teâlânın nihâyetsiz nûr ve feyzleri zâhir oldu ve şöyle bildirildi: "Sen bu kadar sünnete riâyet edince, âhırette hiçbir şekilde sana azâb etmem!"
 
-devamı var-
 
İslâm Âlimleri Ansiklopedisi
Huzur Pınarı Kitap Kampanyası
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:160
Dün:329
Bu Ay:3,326
Toplam:14,463,711
Online Ziyaretçiler:6
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842