Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 19 - 1

  • Whatsapp'de paylaş
Kâdî Muhammed Zâhid-i Semerkandî, derin âlim ve veliy-yi kâmil idi. Rûh bilgilerinin mütehassısı idi. Dokuzyüzotuzaltı 936 [m. 1530] senesinde Hisârın Vahş köyünde vefât etdi. Önce çok riyâzet ve mücâhede yapdı ise de, Ubeydüllah-i Ahrâr "kuddise sirruh" hazretlerinin teveccühü ile birinci sohbetinde kemâle kavuşdu. Ya'kûb-i Çerhî hazretlerinin kızının oğludur.(El-Hadâik-ul-verdiyye) kitâbında kerâmetleri yazılıdır. (Silsile-tül'ârifîn) kitâbı meşhûrdur. (Mesmû'ât-i mevlânâ kâdî Muhammed Zâhid) kitâbı Mîr Abdülevvele âid olup, Süleymâniyye kütübhânesi (Es'ad efendi) kısmında [1715] sayıda mevcûddur. (Hakîkat Kitâbevi) tarafından 1414 [m. 1993] de neşr edilmişdir. Ubeydüllah-i Ahrâr hazretlerinin fârisî sözleridir. Yetişdirdiği Velîler arasında, hemşîresinin oğlu mevlânâ Dervîş Muhammed, bu silsilenin büyüklerindendir.
 
Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve "Silsile-i âliyye" denilen büyük âlim ve velîlerin ondokuzuncusudur.
 
Asîl ve ilim ehli bir âileye mensup olan Muhammed Zâhid hazretleri "kuddise sirruh", küçük yaşdan itibâren ilim öğrendi. Lüzûmlu dînî bilgileri öğrendikten sonra, tasavvufa yöneldi. Nefsini ıslah edebilmek için, çok gayretler sarf etti. Riyâzet çekerek ve mücâhede yaparak, Allahü teâlâ'nın rızâsına kavuşmaya çalıştı. Daha sonra büyük velî Ubeydüllah-i Ahrâr hazretlerine "kuddise sirruh" talebe oldu.
 
-devamı var-
 
İslâm Âlimleri Ansiklopedisi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:180
Dün:463
Bu Ay:180
Toplam:14,433,008
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842