Turkce Ust Menu

ALTIN HALKA 1 - 20

Abdüllah ibni Abbâs "radıyallahü anhümâ" buyurdu: İzâcâ'e sûresi nâzil olduğu vaktde, hazret-i Abbâs, hazret-i Alînin yanına geldi. Dedi ki, yâ Alî! Resûlullah "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" hazretlerinin vefâtlarını haber veren âyet gelmişdir. Bizler bilmeyiz, kendilerinden sonra kim halîfe olur, hangi kimsede karâr verir? Varalım Resûlullahın "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" huzûruna süâl edelim. Eğer bu işi bize tevdî buyurursa, Kureyşin bizim ile düşmânlığı olmaz. Eğer bizden gayriye buyurur ise, ricâ ederiz ki, o kimseye, bizim hakkımıza riâyet etmesi için vasiyyet buyursun. Abbâs "radıyallahü teâlâ anh" hazretleri, Resûlullah "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" hazretlerinin huzûr-ı şerîflerine vardı. Süâl etdi; yâ Resûlallah! Sizden sonra kim halîfe olur. Cevâb buyurdular ki,yâ Abbâs! Yâ Resûlallahın amcası. Allahü teâlâ, benim halîfeliğimi Ebû Bekre vermişdir. Din üzerine kendi vahy eyledi. Benden sonra halîfe Ebû Bekr olur. Ebû Bekrin her söylediğini kabûl edin, necât ve felâh bulursunuz. Ona mutî' olun, doğru yolu bulursunuz. Abdüllah ibni Abbâs "radıyallahü teâlâ anhümâ" dedi ki, Onlar Ebû Bekr hazretlerine mutî' oldular; doğru yolu buldular. Her kim ki, Ebû Bekr-i Sıddîkın "radıyallahü anh" hilâfetini hak bilip, bütün sahâbe-i kirâmı dost tutar, doğru yolu bulur ve emîn olur.
 
Câbir bin Abdüllah "radıyallahü teâlâ anh" hazretleri buyurdular ki, Resûlullah "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" hazretlerinin huzûr-ı şerîflerinde idik. Kays kabîlesinden bir gürûh geldi. İleri-geri ba'zı sözler söyleyip, sorular sordular. Resûlullah "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" hazretleri, Ebû Bekr-i Sıddîk "radıyallahü teâlâ anh" hazretlerine müteveccih olup, buyurdular ki, söylediklerini, duydun mu? Ebû Bekr-i Sıddîk "radıyallahü teâlâ anh" duydum, yâ Resûlallah! dedi. Şimdi, o hâlde onlara cevâb ver, buyurdu. Hazret-i Ebû Bekr onlara gâyet güzel cevâblar verdi. Resûlullah hazretleri buyurdular ki, "Yâ Ebâ Bekr, Allahü tebâreke ve teâlâ sana Rıdvân-ı Ekber versin." Sahâbe-i güzînden birisi dedi ki, Yâ Resûlallah! Rıdvân-ı Ekber nedir? Buyurdular ki; Allahü teâlâ âhıretde cümle kullarına umûmî tecellî eder. Ebû Bekre "radıyallahü anh" husûsî tecellî eder.
 
Ebû Hüreyre "radıyallahü teâlâ anh" buyurdular ki; Cebrâîl aleyhisselâm, Resûlullah "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" hazretlerine geldi. Çok zamân yanında kaldı. Vahy söyledi. O esnâda Ebû Bekr-i Sıddîk "radıyallahü teâlâ anh" geldi, geçdi. Resûl-i ekrem hazretleri, Cebrâîl aleyhisselâma buyurdu ki, yâ Cebrâîl, siz semâda Ebû Bekri bilir misiniz? Cebrâîl aleyhisselâm dedi ki, evet. Seni halka Peygamber gönderen Allahü teâlâya yemîn ederim ki, Ebû Bekr gökde yerdekinden dahâ çok meşhûrdur. Göklerdeki adı Halîmdir.
 
Abdüllah ibni Abbâs "radıyallahü anhümâ", Resûlullah "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem" hazretlerinden rivâyet eder. Resûl-i ekrem hazretleri buyurdular: Beni mi'râca götürdükleri gece, Allahü teâlânın huzûrunda durdum. Bana buyurdu. Yâ Ahmed! Ehlini kime ısmarladın. Dedim, Ebû Bekr-i Sıddîka. Allahü teâlâ buyurdu: O benim kullarımın, senden sonra, en sevgilisidir. Benden ona selâm götür.
 
-devamı var-
 
Menâkıb-ı Çihâr Yâr-ı Güzîn
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:243
Dün:346
Bu Ay:4,010
Toplam:14,212,292
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842