Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Ebedi Seadet - 136

Resûlullaha "sallallahü aleyhi ve sellem" tâbi' olmak yedi derecedir:
 
Resûlullaha "sallallahü aleyhi ve sellem" tâbi' olmak yedi derecedir: Birincisi, ahkâm-ı islâmiyyeye inanarak, bunları öğrenmek ve yapmakdır. Bütün müslimânların ve âlimlerin ve zâhidlerin ve âbidlerin "rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma'în" tâbi' olması, bu derecededir. Bunların nefsleri îmân etmemişdir. Allahü teâlâ, merhamet ederek, yalnız kalbin îmânını kabûl etmekdedir.
 
İkincisi, emrleri yapmakla berâber, Resûlullahın "sallallahü aleyhi ve sellem" bütün sözlerini ve âdetlerini yapmak ve kalbi kötü huylardan temizlemekdir. Tesavvuf yolunda yürüyenler bu derecededir.
 
Üçüncüsü, Resûlullahda "sallallahü aleyhi ve sellem" bulunan hâllere, zevklere ve kalbe doğan şeylere de tâbi' olmakdır. Bu derece, tesavvufun(Vilâyet-i hâssa) dediği makâmda ele geçer. Burada, nefs de îmân ve itâ'at eder ve bütün ibâdetler, hakîkî ve kusûrsuz olur.
 
Dördüncüsü, ibâdetler gibi bütün hayrlı işler hakîkî ve kusûrsuz olmakdır. Bu derece, (Ulemâ-i râsihîn) denilen büyüklere mahsûsdur. Bu râsih ilmli âlimler, Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin derin ma'nâlarını ve işâretlerini anlar. Bütün Peygamberlerin Eshâbı "radıyallahü teâlâ anhüm ecma'în", böyle idi. Hepsinin nefsleri îmân etmiş, mutmainne olmuşdur. Böyle tâbi' olmak, yâ tesavvuf ve vilâyet yolundan ilerleyenlere veyâ bütün sünnetlere yapışarak bütün bid'atlerden kaçanlara nasîb olur. Bugün, dünyâyı bid'at kaplamış, sünnetler gayb olmuşdur. Bugün, sünnetleri bulup yapışmak ve bid'at deryâsından kurtulmak, imkân hâricinde kalmışdır. Bid'atler, âdet hâlini almışdır. Hâlbuki, âdetler ne kadar yerleşmiş ve yayılmış olsalar ve ne kadar güzel görünseler de, din ve ahkâm-ı islâmiyye olamaz. Küfre sebeb olan ve harâm olan şeyler, âdet hâlini alsalar, halâl ve câiz olmazlar.
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:151
Dün:387
Bu Ay:1,679
Toplam:14,298,023
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842