Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Ebedi Seadet - 133

  • Whatsapp'de paylaş
Kur'ân-ı kerîmin ma'nâsını, yalnız Muhammed "aleyhisselâm" anlar.
 
Köylüye âid bir kanûnu, hükûmet, doğruca köylüye göndermez. Çünki, köylü okuyabilse bile, anlıyamaz. Bu kanûn önce, vâlîlere gönderilir. Vâlîler, iyi anlayıp, îzâhını ekliyerek, kaymakamlara, bunlar da dahâ açıklayarak, muhtârlara anlatır. Muhtâr, yalnız okumakla anlıyamaz. Muhtâr da, ancak, köylü dili ile, köylüye söyler. İşte, Kur'ân-ı kerîm de, ahkâm-ı ilâhiyyedir. Kanûn-ı rabbânîdir. Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde kullarına se'âdet yolunu göstermiş ve kendi kelâmını insanların en yükseğine göndermişdir. Kur'ân-ı kerîmin ma'nâsını, yalnız Muhammed "aleyhisselâm" anlar. Başka kimse, tâm anlıyamaz. Eshâb-ı kirâm "aleyhimürrıdvân", ana dili olarak arabî bildikleri, edîb ve belîğ oldukları hâlde, ba'zı âyetleri anlıyamaz, Resûlullaha "sallallahü aleyhi ve sellem" sorarlardı.
 
Meselâ Ömer "radıyallahü anh", bir yerden geçerken, Resûlullahın "sallallahü aleyhi ve sellem", Ebû Bekr-i Sıddîka "radıyallahü anh" birşey anlatdığını gördü. Yanlarına gidip dinledi. Sonra, başkaları da, gördü ise de, gelip dinlemeğe çekindiler. Ertesi gün, Ömeri "radıyallahü anh" görünce, (Yâ Ömer, Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem", dün size bir şey anlatıyordu. Bize de söyle, öğrenelim) dediler.Çünki, dâimâ, (Benden duyduklarınızı, din kardeşlerinize de anlatınız! Birbirinize duyurunuz!) buyururdu. Ömer "radıyallahü anh", (Dün Ebû Bekr "radıyallahü anh", Kur'ân-ı kerîmden anlıyamadığı bir âyetin ma'nâsını sormuş, Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem", ona anlatıyordu. Bir sâat dinledim, birşey anlıyamadım) dedi. Çünki, Ebû Bekrin yüksek derecesine göre anlatıyordu. Ömer "radıyallahü anhümâ", o kadar yüksek idi ki, Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem",(Ben, Peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra Peygamber gelmiyecekdir. Eğer, benden sonra Peygamber gelseydi, Ömer Peygamber olurdu) buyurdu. Böyle yüksek olduğu hâlde ve arabîyi çok iyi bildiği hâlde, Kur'ân-ı kerîmin tefsîrini bile anlıyamadı. Çünki, Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem", herkese, derecesine göre anlatıyordu. Ebû Bekrin derecesi, ondan çok dahâ yüksekdi. Fakat, bu da, hattâ Cebrâîl "aleyhisselâm" dahî, Kur'ân-ı kerîmin ma'nâsını, esrârını, Resûlullaha sorardı. [(Hadîka)da, dil âfetlerini anlatırken buyuruyor ki, (...Resûlullahın, Kur'ân-ı kerîmin hepsinin tefsîrini Eshâbına bildirdiğini imâm-ı Süyûtî haber vermekdedir).]
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:260
Dün:388
Bu Ay:4,205
Toplam:14,337,092
Online Ziyaretçiler:4
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842