Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Ebedi Seadet - 119

Evlâd, ana baba elinde bir emânetdir.
 
Hülâsa evlâd, ana baba elinde bir emânetdir. Çocukların temiz kalbleri kıymetli bir cevher gibidir. Mum gibi, her şekli alabilir. Küçük iken, hiçbir şekle girmemişdir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse, onun meyvesi hâsıl olur. Çocuklara îmân, Kur'ân ve Allahü teâlânın emrleri öğretilir ve yapmağa alışdırılırsa, din ve dünyâ se'âdetine ererler. Bu se'âdetde anaları, babaları ve hocaları da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alışdırılmaz ise, bedbaht olurlar. Yapacakları her fenâlığın günâhı, ana, baba ve hocalarına da verilir. Tahrîm sûresinde altıncı âyet-i kerîmenin meâl-i şerîfi, (Kendinizi ve evlerinizde ve emrlerinizde olanları ateşden koruyunuz!)dur. Bir babanın, evlâdını Cehennem ateşinden koruması, dünyâ ateşinden korumasından dahâ mühimdir. Cehennem ateşinden korumak da, îmânı ve farzları ve harâmları öğretmekle ve ibâdete alışdırmakla ve dinsiz, ahlâksız arkadaşlardan korumakla olur. Bütün fenâlıkların başı, fenâ arkadaşdır.
 
Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" (Bütün çocuklar müslümânlığa uygun ve elverişli olarak dünyâya gelir. Bunları, sonra anaları, babaları hıristiyan, yehûdî ve dinsiz yapar) sözü ile müslümânlığın yerleşdirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin, gençlikde olduğunu bildiriyor. O hâlde, her müslümânın birinci vazîfesi, evlâdına islâmiyyeti ve Kur'ân-ı kerîmi öğretmekdir. Evlâd, büyük ni'metdir. Ni'metin kıymeti bilinmezse, elden gider. Bunun için (Pedagogie), ya'nî çocuk terbiyesi, islâm dîninde çok kıymetli bir ilmdir.
 
Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:342
Dün:359
Bu Ay:2,229
Toplam:14,298,573
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842