Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Ebedi Seadet - 62

Ey Temiz gençler! Dînî ve millî bilgilerinizi, bu latîf, benzeri bulunmıyan, belki de, ileride bir benzeri yazılamıyacak olan, bu kitâbdan alınız!
 
Derin âlim, fazîletli merhûm seyyid Ahmed Mekkî efendi hazretlerinin, (Se'âdet-i Ebediyye) kitâbının beşinci baskısı başına yazdığı arabî takrîz tercemesi.
Bismillâhirrahmânirrahîm ve bihi sikatî
 
Beyândan bilmediklerimizle bizleri ni'metlendiren Allahü teâlâya hamd olsun! Doğru söyleyenlerin en iyisi ve kendilerine Fasl-ı hitâb ve hikmet verilenlerin en üstünü olan sâhibimiz ve efendimiz Muhammed aleyhisselâma ve Onun temiz Âline ve insanlar arasından Onun için seçilmiş olan Eshâbına, salât ve selâm olsun!

Asrımızın fâdıllarından, zemânımızın bir dânesinin yazmış olduğu (Se'âdet-i Ebediyye) kitâbına göz gezdirdim. Bu kitâbda, kelâm, fıkh ve tesavvuf bilgilerini buldum. Bunların hepsinin, bilgilerini nübüvvet kaynağından almış olanların kitâblarından toplanmış olduğunu gördüm. Bu kitâbda, Ehl-i sünnet velcemâ'at i'tikâdına uygun olmıyan hiçbir bilgi, hiçbir söz yokdur. Allahü teâlâ, Ehl-i sünnet âlimlerinin çalışmalarına ve bu kitâbın yazarının çalışmasına iyi karşılıklar ihsân buyursun! Âmîn.

Ey Temiz gençler! Dînî ve millî bilgilerinizi, bu latîf, benzeri bulunmıyan, belki de, ileride bir benzeri yazılamıyacak olan, bu kitâbdan alınız! Yâ Rabbî! Bu kıymetli kitâbın yazarı olan Lofcalı merhûm Muhammed Sa'îd bin İbrâhîm efendinin oğlu Hüseyn Hilmi Işıkı mes'ûd ve mubârek et, yümünlü eyle! Âmîn. Allahım! Onun anasından, babasından ve kerîm olan merhûm hocalarından râzı ol! Peygamberlerin en üstünü hurmetine "sallallahü aleyhi ve sellem" bu düâyı kabûl buyur! Âmîn.
 
Cum'a
7 Temmuz 1967
29 Rebî'ul-evvel 1387

Kulların en aşağısı, islâm âlimlerinin hizmetcisi,
İstanbulda Kadıköy müftîsi,
Arvâsî zâde
Esseyyid Ahmed Mekkî Üçışık

Tam İlmihal Se'âdet-i Ebediyye
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:279
Dün:299
Bu Ay:6,127
Toplam:14,195,105
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842