Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Ebedi Seadet - 47

  • Whatsapp'de paylaş
BİR İHTİYÂR MÜSLİMÂNIN, KIZINA NASÎHATI VE MÜNÂCÂTI - 7

7 — ALLAHÜ TEÂLÂNIN KİTÂBI
 
Allahü teâlânın kitâbına (Kur'ân-ı kerîme) inanmak, îmânın şartlarındandır. Bir âyetinden bile şübhe etmek, câiz değildir. Şübhe edenler, Allahü teâlâyı seven, doğru din adamlarının (islâm âlimlerinin) kitâblarını okuyarak, şübhesini gidermelidir.
 
Allahü teâlâ, çok merhametli olduğu için, emrlerini ve yasaklarını dünyâda işitmeyen insan kalmasın diye, yalnız Peygamber göndermemiş, ayrıca Kitâbını (kanûnunu) da göndermişdir. Müslimânların kitâbı Kur'ân-ı kerîmdir. Kur'ân-ı kerîm, Peygamberimizden "aleyhisselâm" evvel dünyâya gelen milletlere, Allahü teâlâ tarafından gönderilen kitâblardaki emrleri ve hükmleri de içinde topladığı için, bütün insanlara hitâb eden bir kitâbdır. Ya'nî, Kur'ân-ı kerîm bugünkü dünyâda mevcûd, hıristiyan, yehûdî, mecûsî, vesâire gibi çeşidli dinlere sapmış insanlara da, doğru yolu gösteren bir kitâbdır.
 
Kur'ân-ı kerîme inanmayan müslimân sayılmaz. Müslimân olmayan da Allahü teâlânın ateşinden kurtulamıyacakdır.
 
Kur'ân-ı kerîm, Allahü teâlânın kelâmıdır. Ya'nî, Kur'ân-ı kerîmdeki her söz ve her kelime Allahü teâlâ tarafından, Peygamberimize "aleyhisselâm" bildirilmişdir. Peygamberimize "aleyhisselâm" bu sözler, vahy yoluyla ya'nî, meleklerin büyüklerinden Cebrâîl "aleyhisselâm" vâsıtası ile bildirilmişdir. Cebrâîl "aleyhisselâm" insan şekline girerek bunları Peygamberimize "aleyhisselâm" okumuş ve ezberletmişdir. Peygamberimize "aleyhisselâm" Kur'ân-ı kerîm parça parça (kısm kısm) gelmişdir. Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem", Allahü teâlânın emrlerini alır almaz, hem kendileri ezberler, hem de kendi yakınlarına ezberletirdi. Vahy kâtiblerine de yazdırırlardı. Sonradan bunlar bir araya toplanarak Kur'ân-ı kerîm meydâna gelmişdir. Dünyânın her tarafındaki bütün Kur'ân-ı kerîmler birbirlerinin aynıdır. Bir kelime, hattâ bir harf bile değişik değildir. Hâlbuki hıristiyanların ellerindeki İncîller birbirlerini tutmuyor ve birbirlerine benzemiyor.
 
Kur'ân-ı kerîmin her âyetine (her cümlesine) inanmak şartdır. İçinden birisine inanmamak, insanın îmânını giderir. Îmânsız insanın âhıreti husrândır.
 
Allahü teâlânın emrleri münâkaşa edilemez. Herkesin kendi anlayışına göre ma'nâ vermesi veyâ işine geldiği şeklde anlaması câiz değildir. Kur'ân-ı kerîmi en iyi anlayan yalnız Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem"dir. Peygamberimiz "aleyhisselâm" Kur'ân-ı kerîmin, bizim anlamadığımız taraflarını hadîs-i şerîfleri ile açıklamışdır. Ayrıca büyük din âlimleri, Kur'ân-ı kerîmi tefsîr etmişlerdir. Kur'ân-ı kerîmde pek çok âyetlerin çok geniş ma'nâları vardır. Onun için Kur'ân-ı kerîmi kelime kelime terceme etmekle tam ma'nâsı ifâde edilemez. Ancak, her âyetin salâhiyyetli büyük din âlimleri tarafından tefsîr ve îzâh edilmesi ile ma'nâsını öğrenmek mümkindir.
 
Kur'ân-ı kerîmi, Peygamberimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" sözleridir diyenler vardır. Bunu söyleyenler, hiç şübhesiz îmânsızdır, kâfirdir.
Kur'ân-ı kerîm, Peygamberimize "sallallahü aleyhi ve sellem" âyet âyet gelmeğe başladığı zemân, o zemânın en meşhûr arab şâirleri ve edîbleri bir âyetinin benzerini söylemekden âciz kaldıklarını ifâde etmişlerdir. Bu bakımdan da Kur'ân-ı kerîme bir mu'cize denmekdedir. Kur'ân-ı kerîm, Allahü teâlânın insanlara en büyük ni'metidir. Çünki Kur'ân-ı kerîm, dünyâ ve âhıretde insanları se'âdete götürecek yolları açıklamışdır. Bu yolda gidenlere ne mutlu!..
- Devamı var -
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:588
Dün:781
Bu Ay:6,450
Toplam:14,325,800
Online Ziyaretçiler:3
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842