Şâyet siz Allahü teâladan korksaydınız

Bir gün cemaat, Fudayl bin İyâd hazretlerine "rahmetullahi aleyh"; "Niçin Allahü teâladan korkan birini göremiyoruz?" diye sordular. Bunun üzerine; "Şâyet siz Allahü teâladan korksaydınız, Allahü teâladan korkanı görürdünüz. Korkanı, korkanlardan başkası görmez. Nitekim evlâdı ölen bir anne, evlâdı ölen bir anneyi görmek ister..." buyurarak dertlinin hâlinden dertli olanlar anlar demek istedi.