Güzelliğini işitmiş olsalardı

Resûlullah Efendimize "sallallahü aleyhi ve sellem" muhabbeti zirvede olan Hazret-i Âişe'ye "radıyallahü anhâ" Yûsuf aleyhisselamın güzelliğini methettiler. Buna üzülen Âişe "radıyallahü anhâ" Efendimiz'i "aleyhissalatü vesselam" metheden şu iki beyti söyledi:

Ve lev semi'ü fî mısra evsâfe haddihî.
Lemâ bezelû fî sevmi Yûsüfe min nakdi.

Levîmâ Zelîhâ lev reeyne cebînehû
Le âserne bilkat'il külûbi alel eydi."


"Eğer Mısır'dakiler, Onun (Peygamber efendimizin) yanaklarının güzelliğini işitmiş olsalardı,
(Güzelliği dillere destan olan) Yûsuf aleyhisselâmın pazarlığında hiç para vermezlerdi. Yani bütün mallarını, onun yanaklarını görebilmek, için saklarlardı.

Zelihâyı (Yûsuf aleyhisselâma âşık oldu diyerek) kötüleyen kadınlar Resûlullah Efendimizin "sallallahü aleyhi ve sellem" parlak alnını görselerdi, ellerinin yerine kalblerini keserlerdi de acısını duymazlardı."