Ok yaydan çıkınca

Kahire'deki evliyadan İbrâhim Desûkî "rahmetullahi aleyh" hazretleri, birkaç talebesini alış-veriş için şehre gönderdi. Şehirde talebeler, bir iftirâya uğrayıp, zâlim bir vâli tarafından zindana atıldılar. Hallerini mektupla hocalarına bildirdiler. Seyyid İbrâhim Desûkî hazretleri, vâliye şu satırları yazıp gönderdi:
 
Gece okları ulaşır hedefe,
Atılırsa huşû yayları ile.
 
Bu büyükler duaya kalkar,
Ellerine Rabbine uzatırlar.
 
Ellerini açıp Allah'a,
Gönülden ederler duâ,

Ok yaydan çıkınca,
Zırh bile etmez fayda.

Mektup vâliye ulaşınca, vâli, arkadaşlarını topladı. "Şunlara bakın hele, hocaları bana bir mektup göndermiş." dedi ve ağır hakâretlerde bulunup, mektuptaki şiiri okumaya başladı. Tam (Ok yaydan çıkınca) mısrasına gelince, bir ok gelip, vâlinin göğsüne saplandı ve oracıkta öldü. Vâlinin adamları, korku içinde mazlumları alelacele salıverdiler.

Türkiye Takvimi