Dostluktan maksat

Abdullâh bin Mübarek "rahmetullahi aleyh" hazretleri, kötü huylu bir kimseyle yolculuk yapmıştı. Seyâhatleri bitip ayrıldıklarında Abdullâh bin Mübarek "rahmetullahi aleyh" içli içli ağlamaya başladı. Bu hâle şaşıran dostları: "Neden ağlıyorsun? Seni böylesine mahzûn eden şey nedir?" diye sordular.
 
O büyük velî, bir iç çekti ve nemli gözlerle: "O kadar yolculuğa rağmen beraberimde bulunan arkadaşımın kötü hâllerini düzeltemedim. O bîçârenin ahlâkını güzelleştiremedim. Düşünüyorum ki; acabâ benim bir noksanlığımdan ötürü mü ona faydalı olamadım? Şâyet o, benden kaynaklanan bir hatâdan dolayı istikâmete gelmediyse, yarın hâlim nice olur!" dedi ve devam etti.