Hocamın her işi makbuldür

Hoca Ahmed Yesevî "rahmetullahi aleyh" hazretlerinin dergâhında bütün sevenleri toplandı. Hoca Ahmed Yesevî hazretleri imâm oldu. Namaza başladılar. Cemâatte, Hakîm Ata ile Sûfî Muhammed Dânişmend de vardı. Namaz esnâsında Hoca'dan bir ses çıktı. Cemâat; "İmâmın abdesti bozuldu." diyerek namazı terk etti. Hakîm Ata; "Hocamın her işi makbuldür, hatta onun bir hatası, benim bütün sevablarımdan makbuldür" diye düşündü ve hiç çekinmeden namazına devâm etti. Sûfî Muhammed Dânişmend de, Hakîm Ata'ya bakarak "Bunun bir bildiği var, ben de buna tabi olayım" diye düşünerek namaza devâm etti. Hoca selâm verince; "Ben sizin bu yoldaki derecenizi anlamak istedim. O ses benden değil, belimdeki hançerin kınından çıktı. Sizin bu halinizden, benim bir tek mürîdim, bir de yarım mürîdim olduğu anlaşıldı." dedi.