Uykuda kimseyi incitemezsin

Şeyh Sadî "rahmetullahi aleyh" hazretleri, Gülistan'da anlatır:
 
Herkese ulemalık taslayan, iğneleyici konuşmalarıyla insanları inciten biri, Molla Câmî hazretlerine: "İbadetlerin en efdali hangisidir?" diye sorar.
 
O da: "Senin için uykudur" buyurur.
 
Adam şaşırır. Sebebini sorunca: "Çünkü, uykuda olduğun zaman kimseyi incitemezsin!" cevabını verir.