Hayat Düsturlarımız - 1291

Evliyâlar, Allahü teâlânın sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. Onlar da dünyada dostla düşmanı ayırmazlar. Dostlara yaptıkları iyi muameleyi düşmanlara da yaparlar.
 
Kalbin gıdası mârifettir. Görmek şart değil, sevmek şarttır.
 
Büyüklerin her zerresi zikr eder.
 
Hüseyin Hilmi Işık Efendi (rahmetullahi aleyh)
Bizim gibilerin Cenab-ı Hakkın feyzinden doğrudan doğruya istifade etmemiz mümkün değildir. Ancak, feyzi alıp da bize veren bir zata yapışmak, o feyze kavuşmak demektir ki, bu lazım ve zaruridir. Yol böyle gelmiştir. Feyzi alan kimse, başkalarına vermiştir.

Asıl yarış ibadet yarışıdır.
 
Enver abiler (rahmetullahi aleyh)