Hayat Düsturlarımız - 1340

Allahü teâlâ bu kainatı hubb sıfatı ile yarattı.

Abdülhakim efendi hazretlerine "kuddise sirruh" bağlı olan bir kimsede muhakkak bir kıvılcım vardır. Efendi hazretlerinin nûru onun kalbine bir parça kıvılcım verir.

İnsan, iyilik gördüğünü sever.
 
Hüseyin Hilmi Işık Efendi (rahmetullahi aleyh)
Bir kelime-i küfür her şeyi siler. O halde mümin; imanını muhafaza edendir.
 
Ebedi saadetinizi üç paraya satmayın. Dağlar gibi sevaplarınızı nefsinize feda etmeyin. Nefsin zulmetinden kurtulanlarla beraber olmak lazım
.
Enver abiler (rahmetullahi aleyh)