Hayat Düsturlarımız - 226

Hüseyin Hilmi Işık (rahmetullahi aleyh)