Hayat Düsturlarımız - 232

Hüseyin Hilmi Işık (rahmetullahi aleyh)