Hayat Düsturlarımız - 276

Hüseyin Hilmi Işık (rahmetullahi aleyh)