Hayat Düsturlarımız - 372

Hüseyin Hilmi Işık (rahmetullahi aleyh)